ข่าว

"ประธานศาลฎีกา" มอบนโยบายศาลภาค4 เน้นย้ำ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประธานศาลฎีกา" ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในภาค 4 พร้อมรับฟังรายงานผลดำเนินการบริหารจัดการคดี เน้นย้ำบุคลากรทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่มาขึ้นศาลให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นาย โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ  "ประธานศาลฎีกา"  พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ "ผู้พิพากษา"  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม ในพื้นที่ศาลยุติธรรมภาค 4 รวม 12 จังหวัด (ตั้งแต่สันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565) ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย
    โดยการตรวจเยี่ยม"ศาล"วันแรก (28 พฤศจิกายน 2565) ช่วงเช้า 08.00 - 11.45 น. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ "ประธานศาลฎีกา"  พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายจรัล เตชะวิจิตรา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์ภาค 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายโชคชัย รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมกับคณะ ในการนี้ ศาลจังหวัดชุมแพและศาลจังหวัดพลเข้ารับการตรวจเยี่ยม ณ อาคารศาลแขวงขอนแก่นด้วย

  การตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีนายวิชาญ ศิริเศรษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ 
   การตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 มีนายโชคชัย รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ส่วนการตรวจเยี่ยมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีนายประสงค์ จรูญรัตนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ 
   การตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดขอนแก่น มีนายกิติภูมิ บุญมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ 
   การตรวจเยี่ยมศาลแขวงขอนแก่น มีนายปริญญา ปิ่นเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น นายมนตรี นักเป่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมแพ และนางสาวภัทรี เพ็ชรทองช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ   

 

“ประธานศาลฎีกา” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในภาค 4

การตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น มีนายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ 
   "ประธานศาลฎีกา" ได้มอบนโยบายแก่คณะ "ผู้พิพากษา"  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอม  พร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของ"ศาล" 
   ในการนี้ "ประธานศาลฎีกา" กล่าวเน้นย้ำนโยบาย รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน โดยให้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถและถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้

  "ประธานศาลฎีกา" ได้กล่าวถึงความสำคัญทั้งงานด้านการบริหารจัดการคดีและด้านการบริการประชาชน ซึ่งงานด้านการบริหารจัดการคดี พึงวางแผนตั้งแต่ชั้นรับฟ้อง ชั้นสืบพยาน และชั้นทำคำพิพากษา เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่คดีมีความยุ่งยากและซับซ้อน หากผู้พิพากษาบริหารจัดการคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นผลดีแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนงานด้านการบริการประชาชน นอกจากการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งถือเป็นภารกิจหลักแล้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นด่านหน้าในการติดต่อกับประชาชน ยังต้องประชุมวางแผนการทำงานให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงด้วย
   ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการตรวจเยี่ยม "ศาล" ช่วงเช้า "ประธานศาลฎีกา" ได้ทักทาย พูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
   ต่อมาช่วงบ่าย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ "ประธานศาลฎีกา"  พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายจรัล เตชะวิจิตรา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลจังหวัดมหาสารคาม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายโชคชัย รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมกับคณะ ในการนี้ ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ อาคารศาลจังหวัดมหาสารคามด้วย
   การตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายกิตติสัณห์ ภัทรากรทวีวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
   การตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดมหาสารคาม มีนายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัดมหาสารคาม และนายประชานาถ ทาบรรหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
   การตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม มีนางสาวนพรัตน์ กะลัมพะเหติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
    "ประธานศาลฏีกา" ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม พร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของศาล 
   ในการนี้ "ประธานศาลฎีกา" ได้เน้นย้ำให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ เนื่องจากประชาชนที่มาศาลต่างเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อน ศาลย่อมมีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนให้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อันจะเป็นการนำมาซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อศาลยุติธรรม ทั้งยังกล่าวถึงการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม เพราะการอำนวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพไม่อาจจะสำเร็จลุล่วงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง หากแต่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน นอกจากนี้

  "ประธานศาลฎีกา" ได้กล่าวชื่นชมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สามารถบริหารจัดการคดีในระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 ให้แล้วเสร็จได้ถึงร้อยละ 88.01 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ร้อยละ 80.26) อีกทั้งไม่มีคดีค้างพิจารณาเกิน 2 ปี ด้วย
   ตลอดระยะเวลาการตรวจเยี่ยมศาลช่วงบ่าย "ประธานศาลฎีกา" ได้ทักทายพูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
   ทั้งนี้ "ประธานศาลฎีกา" และคณะ มีกำหนดการที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดร้อยเอ็ด และศาลในจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป 

 

“ประธานศาลฎีกา” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในภาค 4

 

 

“ประธานศาลฎีกา” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในภาค 4

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด