ข่าว

เลื่อน "แต่งตั้ง" รองผู้บังคับการ ถึง สารวัตร ไป 31 ธ.ค.นี้ เหตุติดงาน "เอเปค"

นายก ประชุมก.ตร.ครั้งที่ 10/2565 มีวาระสำคัญกำหนดตำแหน่งนายพลสีกากี 10 ตำแหน่ง-เลื่อน "แต่งตั้ง" รองผู้บังคับการ ถึง สารวัตร ไป 31 ธ.ค.นี้ หลังมีภารกิจการประชุมเอเปค 2022

​​​​​​พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 10/2565 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีระเบียบวาระการประชุม 4 วาระ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม ก.ตร. เพื่อรับทราบการดำเนินงานของอนุกรรมการก.ตร. ชุดต่างๆ ที่ก.ตร.มอบหมายให้ไปปฏิบัติ และพิจารณาการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เช่น กระบวนการในการแต่งตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่วนเรื่องสำคัญจะมีการขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการ "ตำรวจ" ในระดับรองผู้บังคับการ ถึง สารวัตร  ซึ่งทุกปีจะแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน แต่ปีนี้เนื่องจากมีภารกิจการประชุม "เอเปค" 2022  ในห้วงเดือนพฤศจิกายน จึงให้ขยายไปให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

ส่วนงานบริหารงานบุคคลอื่นๆ มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามที่หน่วยต่างๆ ได้ร้องขอมา เพราะเหตุการณ์ปัจจุบันได้มีสถานการณ์ และความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วาระนี้จึงให้ก.ตร.เป็นผู้พิจารณา ซึ่งตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งที่หน่วยได้ร้องขอขึ้นมาในเรื่องศปก.ตร. และสำนักงานผบ.ตร. ในระดับผู้บัญชาการ 

ส่วนตำแหน่งรองผู้บัญชาการมีตำแหน่งสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาของสอท. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

พล.ต.ต.อาชยน กล่าวว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขอให้มั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมในทุกๆ เรื่อง รวมถึงมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อไป เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด อาวุธปืน และปัญหาในการบำบัดผู้มีอาการทางจิตเวช 

ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างจริงจัง และ "นายกรัฐมนตรี" ได้ให้กำลังใจในหลายๆ เรื่อง ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำขอให้ข้าราชตำรวจช่วยดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำและคณะที่จะมาประชุม"เอเปค"2022  

นอกจากนี้ทางนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้นำเสนอเกี่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายพึ่งออก อยากให้เพิ่มเติมในส่วนที่จะเข้ามาใช้ในการประชุมก.ตร.ด้วย 

 

ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

ข่าวที่น่าสนใจ