ข่าว

จับตา! "ประยุทธ์" ประชุม ก.ตร.วาระ ขยายเวลาแต่งตั้งตำรวจ "รอง ผบก.-สว."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งประธานประชุม ก.ตร.จับตา เตรียมเสนอขยายเวลาแต่งตั้งนายตำรวจ "รอง ผบก.-สว." ออกไปจนถึง 31 ธ.ค.65

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 14.00 น.วันเดียวกัน(27 ต.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ "ก.ตร." ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระที่น่าจับตา คือ ขยายเวลาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ ระดับ "รอง ผบก.-สว." ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.65 นอกจากนี้จะมีการกำหนดตำแหน่ง "นายพล" ระดับ "พล.ต.ท." จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ "ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร." และ "ผบช.ประจำ ศปก.ตร."

 

นอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย, อ.ก.ตร.อุทธรณ์, อ.ก.ตร.กฎหมาย, อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล และศาลปกครองกลางให้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.

ส่วนวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง ประกอบด้วย การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ และบัญชีกำหนดอัตราเงินเดือน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565, การดำเนินการในการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565, การแต่งตั้ง อ.ก.ตร.คณะต่าง ๆ, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมให้กับ สง.ผบ.ตร., การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศปก.ตร.

รวมถึงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม ให้กับ รร.นรต., การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม ให้กับ บช.ศ., การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม ให้กับ บช.สอท., ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และวาระสุดท้ายวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ