ข่าว

"บิ๊กเด่น" สั่งสอบ ประวัติคนครอบครองปืนทั่วประเทศ หากใครเสี่ยง สั่งเพิกถอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

" พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์" สั่งปราบยาเสพติดสุ่มตรวจ เก็บทำประวัติผู้เสพ นำเข้าบำบัดโดยด่วน พร้อมตรวจปัสสาวะ ตร.ทุกนายเป็นประจำ ส่วนอาวุธปืน เช็คพฤติกรรมกลุ่มสุ่มเสี่ยง เช่น เด็กแว้น นักเลง ผู้มีอิทธิพล ผู้พ้นโทษ

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่ชาติ เร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ อาวุธปืน อย่างเร่งด่วนแบบครบวงจรและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งตนได้สั่งการทุกหน่วยระดมกวาดล้างความผิดดังกล่าวพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส ที่สายด่วน 191, 1599 
 

ปัจจุบันมักมีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญและหลายครั้งที่ผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งยาเสพติด สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะมีการระดมกวาดล้างเป็นช่วง แต่ในช่วงแรกจะระดมอย่างเร่งด่วนก่อน และจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่เปิดเผยว่าช่วงใดบ้าง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำความผิดกฎหมาย 

การปราบปรามอาวุธปืน จะมุ่งเน้นไปที่คนได้รับอนุญาตให้ "ครอบครองอาวุธปืน" แต่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม ต้องสืบสวนติดตามพฤติกรรมในเชิงลึก สามารถแจ้งให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตปืน  รวมถึงการตรวจค้นกลุ่มเสี่ยง เช่น 
- กลุ่มวัยรุ่น เด็กแว้นที่มีพฤติกรรมชอบพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและชอบยิงปืน 
- นักเลงอันธพาลที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย ก่อความเดือดร้อน รําคาญ
- บุคคลที่พกพาอาวุธปืนติดตามผู้มีอิทธิพล ผู้กว้างขวาง ผู้ประมูลรับเหมางานรายใหญ่  
- บุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ผู้ติดตามทวงหนี 
- ผู้พ้นโทษ บุคคลที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน หรือความผิดอื่นโดยใช้อาวุธปืนในการกระทําความผิด 
- บุคคลที่มีพฤติกรรม หรือลักลอบผลิต จําหน่ายหรือขายอาวุธปืนทางอินเตอร์เน็ต 
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้จําหน่าย รายใหญ่ 
- ผู้มีประวัติถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำซาก

ขณะเดียวกัน จะมีการตรวจค้นจับกุมแหล่งค้า ผลิต ซุกซ่อนอาวุธที่ผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม สถานบริการ กําหนดจุดตรวจ จุดสกัด และตั้งด่านตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางบกและทางน้ํา สุ่มตรวจ ค้นสัมภาระรถโดยสารสาธารณะ สกัดกั้นการลักลอบซื้อขาย นําเข้า และส่งออก อาวุธผิดกฎหมาย่ตามแนวชายแดน การปราบปรามการค้าอาวุธข้ามชาติ 
 

การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก จะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สาธารณสุข เพิ่มความเข้มในการปราบปรามจับกุมผู้กระทําความผิดในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการขยายผลและใช้มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งยึด อายัดทรัพย์คดียาเสพติด การฟอกเงิน ต่อผู้กระทําผิดทุก 

มีการสุ่มตรวจตามวงรอบ โดยเฉพาะในชุมชน สถานศึกษา สถานบริการและสถานประกอบการ ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนอย่างต่อเนื่อง ค้นหาผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตประสาทในพื้นที่ เพื่อนําเข้าบําบัดรักษาโดยสมัครใจโดยเร็ว ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องลงไปขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้สั่งการลงไป 


ในส่วนการดูแลข้าราชการตำรวจ จะสุ่มตรวจปัสสาวะตำรวจทุกนาย ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมความประพฤติ ผ่านโครงการ "ตำรวจสีขาว" เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเด็ดขาด หากพบจะดําเนินการทางกฎหมาย ทางวินัย และการปกครองอย่างเด็ดขาดทุกราย ซึ่งจะนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในวาระที่จะถึงนี้ด้วย

ปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน ปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ