ข่าว

ความในใจ "บิ๊กปั๊ด" 2 ปี กับตำแหน่ง "ผบ.ตร."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เผยความในใจ พิทักษ์ 1 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ถึงข้าราชการตำรวจทุกนาย 2 ปี ในตำแหน่ง "ผบ.ตร." ขอบคุณ เล่าความทรงจำทรงคุณค่า ที่ไม่สามารถหาซื้อหรือแลกมาด้วยสิ่งใดๆได้

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ใจความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2565 ให้ พิทักษ์ 1 พ้นจากราชการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 พิทักษ์1 ขอเรียนว่า จากการที่ได้เริ่มเข้ามารับราชการตำรวจ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ต่อเนื่องมาจนถึง วันนี้ รวมเวลาทั้งสิ้น 39 ปี 8 เดือน

พิทักษ์1 มีความสำนึกอยู่เสมอว่า ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของชีวิตการเป็นตำรวจ ใน การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม การเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน การพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่า การได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ สูงสุดของชีวิต

ในห้วงเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิทักษ์ 1 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการ "ตำรวจ" ทำให้การบริหารงานต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลสำเร็จดังที่มุ่งหวัง จึงขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการ"ตำรวจ"ทุกนาย ในความมีน้ำใจไมตรี ความเสียสละอดทน การเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ และความทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่  

 

ความในใจ "บิ๊กปั๊ด"


อันยังประโยชน์ให้เกิดกับพี่น้องประชาชน ประเทศชาติในฐานะของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และการที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานร่วมกับพี่เพื่อนน้อง "ตำรวจ" ตลอดชีวิตการรับราชการ ถือเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นความทรงจำที่เป็นความสุข ที่ไม่สามารถหาซื้อหรือแลกมาด้วยสิ่งใดๆได้ พิทักษ์ 1 จะขอจดจำ และระลึกถึงไปตลอดชีวิต

ในโอกาสที่จะ เกษียณอายุราชการ ในวันนี้ พิทักษ์1 จึงขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างเต็มภาคภูมิ ต่อไป พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ มีข้อความถึงข้าราชการตำรวจ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 


ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ