ในการประชุมคณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาวาระเกี่ยวกับการดำเนินการกับอัยการที่ถูกกล่าวหาในคดีต่างๆ ในจำนวนนี้เรื่องของ 2 อัยการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาเรียกรับสินบนแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดีบุกรุกที่สาธารณะอยู่ด้วย โดยนายพชร ยุติธรรมดำรง ประธาน ก.อ.ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า คดีอยู่ระหว่างรออัยการสูงสุด หรือ อสส.เซ็นต์คำสั่งฟ้อง

 

ล่าสุดวันนี้ อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้อง นายธรรมะ หรือชินโชติ สอนใจ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการภูเก็ต ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือทางคดี และนายวันฉัตร ชุณหถนอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ฐานผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตามที่ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนกล่าวหามา 
 

โดยอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 เป็นผู้ฟ้องและดำเนินการแทนอัยการสูงสุด โดยคดีอยู่ระหว่างสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 แจ้ง ป.ป.ช.ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง มาเพื่อฟ้องต่อศาลคดีอาญาและประพฤติมิชอบภาค 8 ต่อไป

 

ด่วน.."อสส." สั่งฟ้อง 2 อดีตอัยการภูเก็ต เรียกรับสินบน