'บิ๊กโจ๊ก'โพลล์ ถกความเชื่อมั่น ออนไลน์  

28 พ.ค. 2564
274
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"บิ๊กโจ๊ก" ที่ปรึกษา สบ.9 นำทัพ หอบโพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 เข้ามาประมวลผลแบบเรียวไทม์ เริ่ม 1 มิถุนายน นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ในฐานะที่ปรึกษา (สบ. 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

โดยได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบ poll ผ่าน Google form เป็น people poll ที่ในแต่ละปี ตร.จะต้องทำแบบประเมินนี้อยู่แล้วปีละ 1 ครั้ง

 

แต่เป็นการสำรวจภาพรวม ยังไม่เข้าถึงประชาชน ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องรอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นปี ไม่สามารถเอามาใช้ได้ทันที แต่ในปีนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อประชาชนแสกน คิวร์อาร์โค้ด กรอกแบบสำรวจ ความเห็นดังกล่าว  ระบบก็จะประมวลผลได้ทันที เป็นการปรับรูปแบบการทำงานของ ตร.ใหม่

 

โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นำร่อง 4 เดือนแรก คือในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564  ซึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ที่จะแสดงความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ

 

เช่น ข้อมูลจากสายตรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน ให้ประชาชนแสกน หรือ จะเป็นกรณีที่ประชาชนมาติดต่อที่สถานี หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเพจดังๆ รวมทั้งผ่านสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police TV)

 

และให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โค้ด ก่อนที่จะประเมิน จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของประชาชน พื้นที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ จากนั้นจะเข้าสู่รูปแบบคำถามของการประเมินของประชาชน

เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ความหวาดระแวงด้านต่างๆ แนวทางการแก้เหตุของตำรวจ เช่น มีการใช้เทคโนโลยี กล้อง CCTV การลงไปให้ความรู้ในโครงการต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย การออกตรวจของตำรวจว่าเหมาะสมหรือไม่

 

รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของสถานี การพูดจาของตำรวจ จะถูกบันทึก ผลประเมินไว้ทั้งหมด ที่สำคัญที่สุด ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อตำรวจแค่ไหน พอสิ้นเดือน ระดับ กองบังคับการ กองบัญชาการ จะประมวลผลระดับสถานี เสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งการ ปรับแนวทางการทำงานให้เข้ากับความต้องการของประชาชนต่อไป

 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ข้าราชการตำรวจระดับ ตร. รวมถึง ผบ.ตร. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real time และจะทำการประชุมประมวลผลทุกเดือน หากประชาชน มีเรื่องร้องเรียนตำรวจ ก็สามารถกรอกข้อมูลร้องเรียนในแบบสอบถามได้ โดยข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ

 

ทั้งนี้ PEOPLE POLL ซึ่งเป็นแนวคิดของ ผบ.ตร.ที่มอบให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้ตอบโจทย์ความต้องการประชาชน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว ประมวลผล REALTIME

 

และไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐสิ้นเปลือง เป็นนวัตนกรรมยุค 4.0 ที่มาถูกทาง ตำรวจจะมีฐานข้อมูลที่ประชาชนอยากเห็นในงานป้องกันอาชญากรรม เอาไว้กำหนดแผน นโยบายป้องกันอาชญากรรม เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด