เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) จัดตั้งศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

     ทั้งนี้เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในการพิจารณาดำเนินคดีพิเศษหรือคดีอาญาอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

     โดยแต่งตั้งให้ พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  
 

     สำหรับ ศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จ ภารกิจดังนี้ 
    

  1. สืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันเป็นขบวนการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอม ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายที่เป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น หรือไม่ อย่างไร
  2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสืบสวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงรายงานให้กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
  3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสืบสวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงรายงานให้กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ  

     อย่างไรก็ดีการตั้งศูนย์ดังกล่าวนั้นสืบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อมามีบุคคลได้นำเข้าข้อมูลข่าวสารสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีการบิดเบือน หรือปลอม 

     ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยังก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน 

     สำหรับกรณีข่าวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฎให้เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน