ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น ทางนายแพทย์โชคชัย สาครพิทักษ์ สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้รายงานข่าว ส่งตัว สะสมระลอกใหม่เมษายน 2564 จำนวน 78 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 6 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 71 ราย ตรวจก่อนผ่าตัด 1 ราย รอผล 78 ราย โดยจังหวัดปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อและระลอกใหม่ เมษายน 2564 เพิ่มจำนวน 23 ราย สะสมรวม 195 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งหมด 156 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย โดยคัตเตอร์ใหญ่ ที่ยังน่าเป็นห่วงตอนนี้คือ คัตเตอร์ที่ติดมาจาก โรงงานน้ำแข็งแห่งนึ่งในตัวเมืองปราจีนบุรี 

 

โดยในระลอกใหม่นี้ ติดแล้วจำนวน 27 คน ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม covid-19 และอายัดน้ำแข็งในห้องเย็นไม่ให้จำหน่าย และ รอทำลายอีกครั้ง และได้งประสานพยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุม แล้วต้องจัดการติดเชื้อเพื่อให้คำแนะนำในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในโรงงานทั้งหมด และให้ปิดโรงงานน้ำแข็งไว้เป็นการชั่วคราว 14 วัน สุดท้ายนำพนักงานทุกคนตรวจหาเชื้อถ้าพบติดเชื้อให้รักษาในโรงพยาบาลถ้าไม่ติดเชื้อให้กับบริเวณ 14 วันและให้มีผู้ประวัติสัมผัสเสียงสูงทุกคนมาตรวจและกัดกักบริเวณตามที่จังหวัดกำหนด

ส่วนทางด้านการ เตรียมรับมือกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ทานจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม ไว้กรณีฉุกเฉินจำนวน 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ใน ค่ายทหารเขตเมืองปราจีนบุรี ส่วน อีกสถานที่หนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี โดยทั้ง 2 ที่ สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 200-300 คน เตรียมไว้สำหรับ ผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาหรือรอกลับไปใช้ชีวิตปกติประจำวันได้ ส่วนผู้เสียชีวิตจาการติดเชื้อยังไม่พบ 

ข่าว-ภาพ สายชล หนูแดง / ปราจีนบุรี