เมื่อเวลา14.00 น. วันที่ 8 เม.ย. ที่ บก.ปปป. (กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) นายคำเสาร์ บริวงศ์ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู และนายชยพัทธ์ ยางศรี พร้อมสมาชิกครู รวม 10 คน เดินทางมายื่นหนังสือร้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. ให้ช่วยเหลือกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีสมาชิกกว่า 5,000 คนบริหารงานไม่โปร่งใส ส่อไปในทางทุจริต จนทำให้ปี 2563 ไม่สามารถที่จะมีเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้

สมาชิกสหกรณ์ครูฯ ร้อง ปปป.หลังผู้ตรวจสอบบัญชีพบความผิดปกติ จนไม่มีเงินปันผล แจ้งความคดีไม่คืบ

ซึ่งปกติในแต่ละปีทางสหกรณ์ฯ จะมีกำไรมาปันผลให้เหล่าสมาชิกครูฯ ระหว่าง 3-6 % ทุกปี  แต่ปรากฎว่าปี 63 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบบัญชีพบเจอเอกสารหลายอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ทำให้หนี้สูญ และคาดว่าจะสูญอีกจำนวนมาก ที่สำคัญคือมวลเหล่าสมาชิกฯ ไม่ได้รับเงินปันผล

สมาชิกสหกรณ์ครูฯ ร้อง ปปป.หลังผู้ตรวจสอบบัญชีพบความผิดปกติ จนไม่มีเงินปันผล แจ้งความคดีไม่คืบ

เราได้ยื่นหนังสือร้องต่อหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรม ผู้สอบบัญชีภาคราชการ ประธานสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์จังหวัด แต่ไม่มีความคืบหน้า นอกจากนี้ยังได้แจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เมือง ภ.จว.หนองบัวลำภู ให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารสหกรณ์ฯ เมื่อ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ไม่การเรียกสอบสมาชิกฯ ผู้เสียหายไปแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้า พวกเราเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมาร้องขอความช่วยเหลือจาก ผบก.ปปป.ในวันนี้ซึ่งรับเรื่องเราแล้วจะช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมต่อไป