วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2564) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

นายกฯ ถก "ก.ตร.-ก.ต.ช." พุธนี้ เล็งเปิดตำแหน่งดอง 8 นายพลสีกากี

โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ การเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ, การเสนอชื่อผู้แทนเป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่งในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตร. และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

 

นายกฯ ถก "ก.ตร.-ก.ต.ช." พุธนี้ เล็งเปิดตำแหน่งดอง 8 นายพลสีกากี

จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 1/2564 มีวาระที่น่าสนใจอาทิ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ช., คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรขอสำเนารายงานการประชุม ก.ต.ช., การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ประชุม ก.ตร. จะขอเปิดตำแหน่ง ผบช.(พล.ต.ท.) 4 ตำแหน่ง และ ผบก.(พล.ต.ต.) 4 ตำแหน่ง ไว้รองรับการโยกย้ายนายตำรวจที่มีส่วนพัวพัน ปล่อยปละละเลยและย่อหย่อนในนโยบายของ นายกฯ และผบ.ตร. เรื่องบ่อนการพนันและการขนต่างด้าวเถื่อนเข้าประเทศในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รอบสอง เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตร. เสนอให้ ก.ต.ช. พิจารณาอนุมัติ และจะคาดว่ามีการแต่งตั้งตัวบุคคลในวาระแต่งตั้งข้าราชการการตำรวจ 30 เมษายน 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการคาดการณ์อีกว่า จะมีการแต่งตั้งตัวบุคคล ในวาระ ก.ตร.ครั้งต่อไป