กองอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะดังกล่าวเป็นผลทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาว และหนาวจัดบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง รวมถึงส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง ส่งผลภาคใต้ตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่ง และพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

 

สุดฟิน หนาวอีกคืนนี้

ทั้งนี้ ลักษณะอากาศทั่วไป จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. (13ม.ค.64) โดยพยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ไปจนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้ (14ม.ค.64)

 

ภาคหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3-9 กม. (1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6-12 นอต

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีลมแรง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 -8 กม. (15-45 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 9 - 18 นอต

 

ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีลมแรง กับมีฟ้าหลัวทัศนวิสัย 4-9 กม. (20-5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8-16 นอต

 

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนช้า  และมีลมแรง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5-9 กม. (3.0-5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8-16 นอต

 

 

 

กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบาง และมีลมแรง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5-9 กม. (3.0-5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7-14 นอต

 

สุดฟิน หนาวอีกคืนนี้

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นกับมีหมอกบาง และมีลมแรง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5-9 กม. (3.5-50 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ดวามเร็ว 9 - 18 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 9 ฟุต (0.5-1.0 เมตร) ห่างฝั่ง 5 ฟุต ( 1.5 มตร)

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมมเป็นส่วนมาก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7-10 กม. (4.0-5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 9-18 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 4-5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร) ห่างฝั่ง 6 ฟุต (1.8 เมตร)

 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6-9 กม. (3.5-5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 10-22 นอต ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 4 -6 ฟุต (1.2-18 เมตร) ห่างฝั่ง 7 ฟุต (2.1 เมตร)

 

ภาคใต้ฝั่ทะเลอันดามัน มีเมฆป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7-10 กม. (40 - 55 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความร็ว 9-18 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5-1.2 gมตร) ห่างฝั่ง 5 ฟุต (1.5 เมตร)

 

อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 08.08 สูง 3.31 เมตร น้ำลงต่ำสุด เวลา 22.41 สูง 0.92 เมตร ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 18.09 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 06.42

 

ว่าที่ ร.อ.เจริญเกียรติ สังข์น้อย นายทหารเวรพยากรณ์อากาศ

น.อ.กิตติ ยินดี ผอ.กอต.ศภอ.อศ.