เปิดสำนวนการสอบสวนของคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา พบเอกสารที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามการตรวจสอบสารแปลกปลอม 4 ชนิด ที่ตรวจพบในร่างกายของ นายวรยุทธเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 และส่งไปให้โรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบซ้ำ ซึ่งผลก็ออกมาว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทโคเคน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 และไม่ได้เกิดจากการปนอยู่ในยาหรืออาหารประเภทใด ๆ และเอกสารดังกล่าวส่งมาที่พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 จึงน่าสรุปได้ว่า เกิดจากการเสพโคเคน

 

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตุที่หมอฟันอ้างว่า สารโคเคนเกิดจากการรักษาฟันให้นายวรยุทธก่อนเกิดเหตุ 5 วัน แต่เอกสารของโรงบาลตำรวจระบุว่า สารที่เกิดจากโคเคนคือ Benzoylecgonine อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้เพียง 20-40 ชั่วโมง เท่านั้น 

เปิดสำนวนสอบสวน พบเอกสาร รพ.ตำรวจ บ่งชี้ 'บอส' น่าเสพโคเคน

     เปิดสำนวนสอบสวน พบเอกสาร รพ.ตำรวจ บ่งชี้ 'บอส' น่าเสพโคเคน