กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการร์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมติ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้

 

 

 

                  การกวดขัน ตรวจตรา สถานที่ที่ต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563  กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้กำชับให้ทุก สน. ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานเขต ภายในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันออกตรวจสถานที่ที่ต้องปิดชั่วคราว

 

 

ด่วน ตำรวจนครบาลติดเชื้อ 12 กักตัวดูอาการอีก 199 นาย

 

 

                  ผลการตรวจ ไม่พบการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพฯ สำหรับร้านอาหาร ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว ได้ดำเนินมาตรการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการดำเนินมาตรการป้องกัน เช่น ลดความหนาแน่นของลูกค้า เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะให้มากขึ้น ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น

 

 

ด่วน ตำรวจนครบาลติดเชื้อ 12 กักตัวดูอาการอีก 199 นาย

 

 

                  ส่วนสถานการณ์ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.น. ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 12 นาย โดยแบ่งกลุ่มการติดเชื้อเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่กลับมาจากประเทศสเปน กลุ่มที่ไปสนามมวย และกลุ่มที่ไปร้านอาหารย่านทองหล่อ และมีผู้ที่กักตัวเฝ้าระวังอาการอีก จำนวน 199 นาย

 

 

 

 

                  ทั้งนี้ ผบช.น. ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกและขอให้มีสติในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร แต่ขอให้มีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติตนไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น ไม่ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือมีคนหนาแน่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ โดย ผบช.น. ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติที่ต้องพบปะ หรือใกล้ชิดประชาชน ต้องทำการตรวจวัดไข้ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

 

 

ด่วน ตำรวจนครบาลติดเชื้อ 12 กักตัวดูอาการอีก 199 นาย

 

 

                  หากพบว่า มีไข้ ให้จัดกำลังพลทดแทน และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการทันที รวมทั้งให้กำลังพลหมั่นล้างมือและใช้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค โดยให้หน่วยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้กับกำลังพลเท่าที่ทำได้ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งในวันนี้ ผบช.น. และ พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้มอบหน้ากากผ้า ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน( บก.อคฝ.) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองโรงพยาบาลจุฬา และรอบเขตพระราชฐาน จำนวน 2,000 ชิ้น และจะได้จัดหาเพิ่มเติมต่อไป