วันที่ 25 มกราคม 2563  พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้มีบันทึกข้อความถึงข้าราชการตำรวจในสังกัด เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

 

 

 

               ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น และได้เร่งออกมาตรการช่วยลดฝุ่นพิษดังกล่าวให้กับประชาชน ด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดผ่านมาตรการต่างๆ บช.น. จึงได้นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (SPC) มาใช้ปฏิบัติภารกิจ บช.น. ชั่วคราว จำนวน 110 คัน

               เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บช.น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน บช.น. จึงได้กำหนดส่งมอบและจัดอบรมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1 - 9 และ บก.สปพ. ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.