royal coronation
21 มกราคม 2563
อาชญากรรม

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

15 มกราคม 2563 - 13:00 น.
PM 25,ตร,ฝุ่นพิษ,แก้ไขปัญหา
Shares :
เปิดอ่าน 252 ครั้ง

ตร. ประชุมวาง 6 มาตรการ เน้นเข้มงวดบังคับใช้ ก.ม. ออกตรวจ กวดขัน ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

คลิปที่ 1

 

              ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2563  พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และ พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. จัดประชุมกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสัมมนาการป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อนำไปกำหนดแผนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2563 และตลอดทั้งปี ร่วมกับผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ภาค 1 - 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

 

 

 

คลิปที่ 2

              พลตำรวจเอก สุวัฒน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ ก็เพื่อกำชับให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมต้นเหตุจากการเกิดฝุ่นละอองจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งการเผาป่าและกิจการที่ก่อให้เกิดควัน เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีความต่อเนื่อง โดยให้ทุกหน่วยปฏิบัติ 6 แนวทางที่วางไว้ ประกอบด้วย

              1. กวดขันจับกุมรถยนต์ รถบรรทุก รถสาธารณะที่มีควันดำในท้องถนน โดยให้เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจที่มีอยู่โดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีบูรณาการร่วมกับกรมขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ และจัดชุดเคลื่อนที่ เร็วให้ไปกวดขันจับกุมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีสถิติการจับกุมรถควันดำในปี 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 141,760 ราย ซึ่งจะดำเนินการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

              2. มาตรการเชิงรุกไปตรวจตราสถานีขนส่งสาธารณะ ขนส่งสินค้า สถานีรถตู้สาธารณะ อู่รถโดยสารสาธารณะ สถานที่ประกอบการรถบรรทุก โดยให้เพิ่มความถี่ไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

              3. ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลกระทบการจราจรให้ดูแลลดปริมาณฝุ่นในการก่อสร้าง และให้เร่งรัดการคืนพื้นผิวการจราจรให้มากที่สุด

              4. ตรวจสอบและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานที่มีลักษณะปล่อยมลพิษทางอากาศ ผู้กระทำความผิดลักลอบเผาขยะ เผาป่าและพื้นที่เพาะปลูกเพื่อทำการเกษตร

              5.เร่งระบายการจราจรที่มีการติดขัด โดยเน้นการอำนวยความสะดวกจราจร และเข้มงวดมิให้มีการจอดรถริมถนนสายหลัก

 

 

 

              6. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถติดเครื่องยนต์ และหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ของตนเอง และหากพบรถที่มีควันดำ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางหมายเลขสายด่วน 1599 เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.” หรือในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งได้ทางช่องทางสายด่วนหมายเลข 1197 เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร - บก.02”

              พร้อมกันนี้ ในสัมมนายังได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 และตลอดทั้งปี โดยถอดบทเรียนจากมาตรการเชิงรุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ได้นำใช้แล้วสามารถลดอุบัติเหตุ ได้แก่ การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วกวดขันบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น จัดทำบัญชีข้อมูลร้านสุราและสถานที่จัดงานรื่นเริงในพื้นที่ ตลอดจนตั้งจุดตรวจ ที่บริเวณใกล้งานเลี้ยงที่ถือได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงให้เคารพวินัยจราจร เมาไม่ขับ ตลอดจนขยายผลไปจับกุมเด็กต่ำกว่า 20 ปี ในความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเด็กต่ำกว่า 18 ปี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

              สำหรับการดำเนินการมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดทั้งปี ที่จะดำเนินการได้แก่ มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% จัดทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในระดับหมู่บ้าน ตำบล เช่น คนขับอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป คนเมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่มีใบขับขี่ เด็กต่ำกว่า 20 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยจัดให้มีการอบรมแกนนำ เพื่อไปต่อยอดรณรงค์วินัยจราจรในระดับหมู่บ้านตำบลร่วมกับภาคีเครือข่าย และจัดรถสายตรวจ (20) และสายตรวจจราจรให้มีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว กวดขันวินัยการจราจรทั้งปี

              พลตำรวจเอก สุวัฒน์ กล่าวต่อว่า กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายหลัก 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.การขนส่งทางบกฯ , พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เน้นการตรวจจับควันดำรถบรรทุกอย่างเข้มข้น ช่วงเวลา 10.00 - 14.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน พร้อมตั้งจุดบริการตรวจควันดำให้กับประชาชน รวมทั้ง ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ตรวจควันดำประจำจุดชั่งน้ำหนักต่างๆ

 

 

 

              นอกจากนี้ จะรณรงค์ให้ประชาชนดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ และช่วงเย็นวันนี้ จะมีการเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของตำรวจ ที่กองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อติดตามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

              นอกจากนี้ มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการลดอุบัติภัยทางถนนช่วงปีใหม่ เพื่อเตรียมแผนบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า จะกำชับให้ตำรวจทุกหน่วย บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลักที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน และจะเป็นจุดเริ่มของการลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

ตร. กำชับวาง 6 มาตรการปฏิบัติแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

 

 

              ส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคม มีแนวคิดกำหนดความเร็วรถต่ำกว่า 90 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ห้ามวิ่งช่องทางขวา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติ อาจไม่สามารถทำได้ทุกเส้นทาง จากความแตกต่างทางกายภาพ แต่หากมีการบังคับใช้กฎหมายนี้จริง อาจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อความปลอดภัย โปร่งใส

อ่านข่าว - วิกฤติฝุ่นพิษ

 

 

 

 

คลิปที่ 3

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ