เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ - วังทองหลาง พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือโครงการ "สังคมสีขาว ปลอดยาเสพติด" เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมี รอง ผกก.สน.หัวหมาก และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.กทม. เข้าร่วมการหารือ ที่ สน.หัวหมาก (ศปก.บก.น. 4)

ปัญหายาเสพติดเริ่มแก้ตั้งแต่ระดับชุมชน

          ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดระดับชุมชน/พื้นที่เสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นย้ำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          จากการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมทั้งการกำหนดแผนปิดล้อมตรวจค้นชุมชน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ปัญหายาเสพติดเริ่มแก้ตั้งแต่ระดับชุมชน

          ขณะเดียวกัน นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับยาบ้า ไอซ์ ยาอี และคีตามีน ให้แก่ สน.หัวหมาก ซึ่ง รอง ผกก.สน.หัวหมาก เป็นตัวแทนรับมอบแทน ผบก.น.4 และอีก 8 สน.ในสังกัด บก.น.4 จำนวน สน. ละ 1,000 ชุด รวม 8,000 ชุดเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามแผนต่อไป

ปัญหายาเสพติดเริ่มแก้ตั้งแต่ระดับชุมชน