19 ก.ย.62-ปลัดยธ.เซ็นตั้ง 11 ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ พบ” พรรณทิพย์ เต็มเจริญ “ม้ามืดรายเดียว ไม่มีผลงานสอบสวนคดี ผ่านการประเมินจากบทความวิชาการ ขณะที่พนักงานสอบสวนคดีสำคัญปล่อยเงินกู้นอกระบบ-ลักลอบนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี-ก่อการร้ายชายแดนใต้ ได้เลื่อนตำแหน่งยกแผง

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ จำนวน 11 ราย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วย 1.นายภาสกร เจนประวิทย์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองปฎิบัติการคดีพิเศษภาค เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลงานสอบสวนคดีกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คดีชุมนุมทางการเมือง วางเพลิง เผาศาลากลางจังหวัดและสถานีวิทยุโทรทัศน์เอ็นบีที จ.ขอนแก่น และคดีลักลอบขนสินค้าผ่านชายแดนไทย-ลาว 2. พ.ต.ท.ชลภัทร ปานสกุณ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีความมั่นคงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลงานสอบสวนคดีองค์กรอาชญากรรม ปล่อยเงินกู้นอกระบบ(แก๊งหมวกกันน็อค) โดยมีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 86 แห่ง และคดีชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส.และนปช. 

 

 

 

           3.พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลงานคดีลักลอบนำรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซิเดสเบ็นซ์ จากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย และคดีลักลอบนำเข้ารถยนต์ 32 คันโดยหลีกเลี่ยงภาษีและคดีการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้ง

           4. ร.ต.อ.สุรวุธ รังไสย์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีการเงินการธนาคาร และการฟอกเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลงานในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงิน การนำเข้ารถยนต์แพนเธอร์ โดยหลีกเลี่ยงอากรเข้ามาในประเทศไทยและการสอบสวนขบวนการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้ารถจดประกอบ

           5.นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น พนักงานสอบาสวนคดีพิเศษ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลงานสอบสวนคดีเหมืองทองอัคราไมน์นื่ง และคดีบริษัทเอกชนลักลอบสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยมิชอบ

           6.พ.ต.ท.หญิง พรรณทิพย์ เต็มเจริญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ มีผลงานเขียนบทความมัลแวร์เรียกค่าไถ่ข้อมูลในโลกออนไลน์ ระวังกระแสบิทคอยส์และคู่มือภูมิคุ้มกันอาชญากรรมประจำบ้าน 

          7.นายมเหสักข์ พันธ์สง่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผอ.ส่วนคดีภาษีอากร 2 กองภาษีอากรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลงานสอบสวนคดีลักลอบนำเงินตราธนบัตรไทยออกนอกราชอาณาจักร คดีนำเข้ารถยนต์จดประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

         8.นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และยาเสพติด มีผลงานสอบสวนคดีทุจริตรับจำนำข้าว คดีลักลอบนำเข้ายาซูโดรเอฟรีดีนจากประเทศเกาหลีใต้เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายเพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดและคดีลักลอบนำยาซูโดเอฟรีดีนออกจากระบบการรักษาพยาบาลใน จ.เชียงใหม่เพื่อนำมาเป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด


          9.พ.ต.ท.ชาญชัย ลิขิตคันทะสร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผอ.ส่วนตรวจ 3กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีกิจการต่างประเทศและอาชญากรรมระหว่างประเทศ มีผลงานสอบสวนคดีทุจริตสวมทำบัตรประชาชนให้คนต่างด้าว และการทุจริตออกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยการปลอมแปลงผลตรวจดีเอ็นเอ
10.พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ มีผลงานด้านการสอบสวนคดีโกงภาษี ออกใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร และ 11.พ.ต.ท.อานนท์ อุนทริจันทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ มีผลงานสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่และคดีลักลอบขุดแร่เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร


             สำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษมีการเปิดให้ข้าราชการส่งผลงานเข้าประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งโดยมีผู้ยื่นใบสมัครจำนวน 70 คน แต่มีตำแหน่งว่างเพียง 11 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครทุกคนต้องเขียนแสดงวิสัยทัศน์และส่งผลงานฉบับที่มีเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน 3 เรื่อง โดยพบว่ามีเพียง พ.ต.ท.หญิง พรรณทิพย์ รายเดียวไม่มีผลงานในการสอบสวนคดีเลย แต่ได้รับการประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ จากการเสนอผลงานจากบทความวิชาการอย่างเดียว โดยพ.ต.ท.หญิง พรรณทิพย์ เป็นภรรยาของนายปิติพงศ์ เต็มเจริญ อดีตเลขานุการฯรมว.ยุติธรรม สมัยนายชัยเกษม นิติสิริ และปัจจุบันเป็นโฆษกพรรคเสรีรวมไทย