คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
อาชญากรรม

นักการเมืองเมืองคอนรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมประชุม"สภาหลาโดหก"

2 กันยายน 2562 - 10:25 น.
ภาพประวัติศาสตร์,สภาหลาโดหก,สสสวเมืองนคร,รวมพลังเพื่อพัฒนาเมืองนคร,นครศรีธรรมราช
อาชญากรรม

Shares :
เปิดอ่าน 1,826 ครั้ง

"สภาหลาโดหก" เชิญ ส.ส.,สว.เมืองคอนรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์หวังเดินหน้าร่วมพัฒนาบ้านเมือง-ชาวเมืองคอนตำหนิทำไม่เพิ่งคิดชี้ผลดีจากการที่มี ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองแต่สรุปมาช้าดีกว่าไม่มา


 (2 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมือวานนี้ (1 ก.ย.)ที่ศาลาประดู่หก ตรงขามสนามหน้าเมือง ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมวาระประวัติศาสตร์ “สภาหลาโดกหก” ของมูลนิธิสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง โดยได้เชิญนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นจากทุกกลุ่ม ทุกพรรคการเมืองที่เป็นลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ ส.ส.ทั้งระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อที่สังกัดพรรคการเมืองต่าง ๆ และเป็นคนนครศรีธรรมราชในปัจจุบันจำนวนมากถึง 14 คน พร้อม  ส.ว.อีก 1 คน  โดยมี ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ ประธานสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง ฯให้การต้อนรับและร่วมประชุมด้วย

            สำหรับรายชื่อ ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งประกอบด้วยจากพรรคพลังประชารัฐ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ เขต 1 นายสายัณห์  ยุติธรรม เขต 7 จากพรรคประชาธิปัตย์ นายเทพไท เสนพงศ์ เขต 3 นายประกอบ รัตนพันธ์ เขต 4 นายชิณวรณ์ บุณยเกียรติ เขต 5 นายชันะ เดชเดโช เขต 6 นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เขต 8  ส่วน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยนายอารี ไกรนรา พรรคเพื่อชาติ นายธีระ วงศ์สมุทร พรรคชาติไทยพัฒนา นายเจนวิทย์ ไกรสินธิ์ พรรคอนาคตใหม่ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม พรรคพลังท้องถิ่นไทย และนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช  ส่วน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจำนวน 2 คนที่ติดภารกิจสำคัญไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย ฝั่งชลจิตต์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งได้ส่งผู้ช่วย ส.ส.มาเป็นตัวแทนร่วมประชุม รวมทั้งมีนักการเมืองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรภาคพลเมืองเข้าร่วมประชุมสภาหลาโดหกอย่างพร้อมเพรียงกว่า 100 คน

 

            โดยหลังจากพิธีเปิดการประชุมเสร็จสิ้นก็มีการประกอพิธีลงนาม “พันธสัญญา สภาหลาโดหก”ว่าจะร่วมกันพัฒนาเมืองนครให้รุ่งเรือง ก้าวหน้าตลอดไป จากนั้นนายตรีพล เจาะจิตต์ ได้กล่าวถึงที่มาของมูลนิธิสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสภาที่ปรึกษา แนะนำ สนับสนัน และประสานงานทุกฝ่ายให้กันร่วมกันคิด ร่วมกันทำเพื่อการพัฒนาเมืองนคร ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาเมืองนคร” ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจากต่างพรรค หรือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน แต่ทุกคนจะละทิ้งการขัดแย้ง การแข่งขันทางการเมือง และทุกคนจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง  ซึ่งในวันนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะมีการรวมตัวของ ส.ส.นครศรีธรรมราชมากที่สุดไม่เคยมีครั้งใดที่มีการรวมตัวกันมากขนาดนี้มาก่อน  ซึ่งจะกำหนดการร่วมประชุมสภาหลาโดหกทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน

 

หลังจากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อด้วย ส.ส. และ ส.ว. และตัวแทนภาคเพลเมืองได้ผลัดเปลี่ยนกันนำเสนอแนวทางและโครงการต่าง  ๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเมืองนครศรีธรมราช ซึ่งในภาพรวมทุกคนทุกฝ่ายได้ยืนยันตรงกันว่าพร้อมที่จะให้ความมือกับการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชอย่างแน่นอน เช่น นายเทพไท เสนพงศ์ เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองนครขยายไปไปทางด้านทิศตะวันตกแทนที่จะขยายไปทางทิศตะวันออกอย่างเดียว  นายสายัณห์ ยุติธรรม เสนอการพัฒนาถนนสายนบพิตำ-สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นเสนทางยุทธศาสตร์สำคัญในด้านคมนาคมอีกเสนทางหนึ่ง ในขณะที่นายอารี  ไกรนรา เสนอให้พัฒนาถนนสายทุ่งใหญ่-หนองดี รถยะทาง 15 กม. ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนเก่าแก่กว่า 40 ปีโดยถนนสายนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตปีละนับ 10 ศพล่าสุดทราบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 600 ล้านเพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนสี่เลนหากแล้วเสร็จถนนสายนี้จะเป็นถนนยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเชื่อมพื้นที่ระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันส่งผลต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยติดตามความคืบหน้าโครงกานี้อย่างจริงจังด้วย

ทางด้าน  รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า การนำเสนอโครงการใด ๆ ก็ตามจะต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลด้วย หากโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติจะทำให้การพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆง่ายมากขึ้น ที่สำคัญทุกโครงการจะต้องมีการปรับและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากแต่ละโครงการมีเจ้าภาพชัดเจนจะสามารถหยิบยกขึ้นมาเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงการหลัก ๆ ของเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เป็นโครงสร้างของการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง เช่น โครงการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดพระมหาธาตุสู่มรดกโลก โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบในและรอบนอกตัวเมืองนครศรีธรรมราช โครงการถนนพุทธภูมิและโดยเฉพาะโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครหรือคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้นอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชแล้วยังสามารถแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนได้อีกด้วยเพราะคลองผันน้ำจะเป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ในการนำมาผลิตน้ำประปา รวมทั้งเป็นแหล่งนำในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาหลาโดหก ในครั้งนี้ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากได้แสดงความชื่นชมแนวคิดการรวมตัว รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเมืองนครให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป อย่างไรก็ตามมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่มองว่าความคิดช้ามาก ไม่ทันการณ์ ก่อนหน้านี้ทำอะไรกันอยู่ทั้งในสวนของคณะกรรมการสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคประชาชนล้วนเป็นนักการเมือง และอดีตข้าราชการระดับสูง ผู้นำองค์กรภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง มีอำนาจบารมีมากมายแต่กลับไม่คิดในการพัฒนาเมืองนครและเพิ่งมาคิดในช่วงบ่นปลายของชีวิต ที่เป็นอย่างนี้ได้น่าจะมาจากการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมี ส.ส.จากหลายพรรคการเมือง ซึ่งแม้จะทำล่าช้าแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย และถือว่าการรรวมกันของชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนใคครั้งนี้เป็นการเดินมาถูกทางแล้วเชื่อว่าจะเป็นความหวังของชาวนครศรีธรรมราชจะได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง เหมือนการ “ปลุกยักษ์ที่หลับไหลมาอย่างยาวนานให้ตื่น” และยักษ์จะสามารถวิ่งไล่ตามทันเมืองอื่น ๆที่พัฒนาไปก่อนหน้าได้ไม่ยาก .

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ เตมะศิริ /นครศรีธรรมราช


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ