ที่วงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโดรนจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ลำ ได้บินขึ้นเพื่อพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

 

 

 

              ทั้งนี้ มีรถดับเพลิงฉีดละอองน้ำขนาดเล็ก 2 คัน ติดตั้งเครื่องระบายอากาศในอาคาร 1 เครื่อง และสายฉีดน้ำดับเพลิง ทำการระบายอากาศโดยการต่อน้ำเข้าระบบฉีดฝอย เพื่อพ่นละอองน้ำเข้าสู่อากาศลดมลพิษในบริเวณโดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

              นพ.พิชญา กล่าวว่า มาตรการในการลดฝุ่นละออง เริ่มตั้งแต่ 1.การทำความสะอาดพื้นถนน 2.การขอความร่วมมืออาคารสูงต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ร่วมกันฉีดละอองน้ำตามอาคารต่างๆ 3.การใช้โดรนบิน และ 4.การนำเครื่องบินเล็ก 47 ลำ เพื่อพ่นละอองน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทั้งนี้แม้จะมาตรการต่างๆ จะลด PM 2.5 ได้น้อย แต่เชื่อมั่นว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้น