ข่าว

‘ศปถ.’สรุป5วันสงกรานต์ตายพุ่ง338รายเจ็บเกือบ3พัน

‘ศปถ.’สรุป5วันสงกรานต์ตายพุ่ง338รายเจ็บเกือบ3พัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“ศปถ.” แจง 5 วันยอดฉลองสงกรานต์ตายพุ่ง 338 ราย เจ็บเกือบ 3 พัน 8 จังหวัดไม่มีเสียชีวิต จยย.ท็อปอุบัติเหตุ สั่งปรับแผนรองรับปชช.แห่เดินทางกลับเข้ากรุง

 
          วันที่ 16 เม.ย. 59  ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ( ศปถ.) ประจำปี 2559 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย. 2559 เกิดอุบัติเหตุ 508 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 79 ราย ผู้บาดเจ็บ 513 คน รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.59 ได้เกิดอุบัติเหตุรวม 2,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 338 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,891 คน โดย ศปถ.กำชับ ให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมปรับแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน บริหารจัดการอำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัว เน้นเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางโดยเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และพนักงานขับรถโดยสารให้มีระดับแอลกอฮอล์เป็น “ศูนย์”รวมถึงกวดขันการจอดรถริมทาง การแซงในระยะกระชั้นชิด การขับบนไหล่ทาง และร้านค้าที่วางสิ่งของล้ำช่องทางจราจร ตลอดจนกำชับให้จังหวัดรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝัง “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน"
 
          โดยมีดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2559 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 508 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 79 ราย ผู้บาดเจ็บ 513 คน
 
          สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 33.86 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 30.31 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.42 รองลงมา รถปิคอัพ ร้อยละ 9.70 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 62.01 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.61 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 35.63 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 29.92 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 51.20 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,136 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 67,063 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 672,127 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 112,614 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 33,173 ราย ไม่มีใบขับขี่ 30,781 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 36 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 7 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 40 คน
 
          “สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 เม.ย.59 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,724 ครั้งผู้เสียชีวิตรวม 338 ขณะเดียวกันมียอดรวม 5 วัน มีผู้บาดเจ็บรวม 2,891 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 8 จังหวัด ได้แก่ ตราด ปัตตานี พัทลุง แพร่ ยะลา ระนอง สมุทรสาคร และหนองบัวลำภู ” ดร.ฉวีรัตน์ กล่าว
 
          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 136 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 144 คน
 
          นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ประจำวันที่ 15 เม.ย. 2559 ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับ 78,743 ราย แยกเป็น รถจักรยานยนต์พบการกระทำผิด 30,599 ราย ดำเนินการยึดรถ 1,127 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 43 ราย และส่งดำเนินคดีทางกฎหมาย 17,871 รายรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล ตรวจพบผู้กระทำผิด 16,621 ราย ดำเนินการยึดรถ 425 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 707 ราย และส่งดำเนินคดีทางกฎหมาย จำนวน 11,354 ราย
 
          เมื่อสรุปผลการดำเนินการสะสมระหว่างวันที่ 9 - 15 เม.ย. 2559 ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับ 280,396 ราย แยกเป็น ยึดใบอนุญาตขับขี่15,630 ราย ส่งดำเนินคดีทางกฎหมาย 81,541 ราย ยึดรถ 4,609 คัน ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ 3,488 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 1,121 คัน
 
          “วันนี้คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยเดินทางกลับ ทำให้การจราจรในบางเส้นทางเริ่มติดขัดประกอบกับความอ่อนล้าจากการขับรถทางไกลและการเล่นน้ำสงกรานต์ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กำชับให้จังหวัดปรับแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก เส้นทางขาล่องเข้าสู่กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น พร้อมบริหารจัดการการจราจรให้มีความคล่องตัว โดยเปิดช่องทางพิเศษในเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เน้นการระบายรถควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ขับหวาดเสียว แซงในที่ขับคัน และย้อนศร โดยเฉพาะการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถโดยสาร ให้มีระดับแอลกอฮอล์เป็น ศูนย์ ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
 
          ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เน้นย้ำจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ถอดบทเรียน เพื่อค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่
 
          ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเสริมว่า ในวันนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับแต่ด้วยการจราจรที่ติดขัด ทำให้ผู้ขับขี่มักแซงในระยะกระชั้นชิด และขับบนไหล่ทางจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประสานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยการจราจรและตั้งกรวยในเส้นทางเชื่อมต่อที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อชะลอความเร็วของรถและป้องกันการแซงในระยะกระชั้นชิด พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจ เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความตื่นตัว และป้องกันการหลับในที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกวดขันการจอดรถริมทางและร้านค้าที่วางสิ่งของล้ำช่องทางจราจร เพื่ออำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทั้ง นี้ ขอฝากผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจที่ปฏิบัติ หน้าที่สร้างความปลอดภัยในการเดินทางบนเส้นทางสายต่างๆ พร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หากมีอาการง่วงนอน ห้ามฝืนขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้ผู้อื่นผลัดเปลี่ยนขับรถแทน หรือจอดพักรถตามจุดบริการของหน่วยงานรัฐ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
 
.......................................
(หมายเหตุ ภาพประกอบข่าว)
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด