หลังจาก พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พยายามขับเคลื่อนให้มีการนำทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้อย่างแพร่หลายในหมู่ของตำรวจไทย จนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาตั้งแต่สมัย พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็นผบ.ตร. ต่อมาถึงยุค พล.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.คนปัจจุบัน ล่าสุดกองบัญชาการตำรวจต่างๆ ทยอยนำทฤษฎี "ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน" ไปปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว

               โดยเฉพาะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินการโครงการนำร่องไปแล้วในพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ผลการดำเนินการจะเป็นอย่างไร และทำไมตำรวจภูธรภาค 3 จึงต้องเร่งนำทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้ในพื้นที่ พล.ต.ท.เชิด ชูเวช ผบช.ภ.3 พร้อมตอบทุกคำถาม

-ทำไม บช.ภ.3 ต้องเร่งนำทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้ในพื้นที่

               ของดีๆ อย่าอายที่จะเลียนแบบ ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ผมมีโอกาสได้สัมผัสได้รับรู้มาตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีโอกาสได้เห็นได้รับรู้ตั้งแต่ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก.พยายามขับเคลื่อนตั้งแต่แรกเริ่ม จนได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนตัวผมเห็นว่า ตามหลักการของทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นแนวทางที่ดี หากทำสำเร็จตำรวจและประชาชนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากและจะสามารถช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้น่าอยู่ ประเทศชาติของเราก็จะสงบสุข

               อีกทั้งเมื่อพิจารณาทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนแล้ว น่าจะเป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรที่จะต้องเร่งนำไปขับเคลื่อน เพราะอยู่ใกล้ชิดและมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เมื่อผมมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีโอกาสได้ปกครองตำรวจภูธรก็อยากขยายพื้นที่ในการนำทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้ เพราะเห็นว่ามันเกิดประโยชน์ จะสามารถสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้ เชื่อว่าทั้งประชาชนและตำรวจก็ปรารถนาให้เร่งทำโครงการลักษณะนี้กันอยู่แล้ว

-ตั้งเป้าไว้อย่างไร กับการนำทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้ในพื้นที่

               ตอนนี้เราได้เริ่มโครงการต้นแบบไปแล้วที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ก่อนหน้านี้มีตำรวจทางหลวงเขาเข้ามาดำเนินการแล้วเห็นผลมากที่สุด ผมได้นำผู้ใต้บังคับบัญชาของผมไปดูงานแล้ว เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินการตามทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน เพื่อให้ได้เรียนรู้ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง หลังจากนี้ก็จะเริ่มดำเนินการเลย หากติดขัดอะไรเราก็ยังมีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ นั่นก็คือตำรวจทางหลวง ที่เข้าไปทำโครงการอยู่ในพื้นที่เขา พร้อมที่จะให้คำแนะนำเราอยู่แล้ว เพราะเขาทำมาก่อน มีประสบการณ์ ทราบปัญหาและรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตำรวจภูธรภาค 3 มาก หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค 3 จะนำวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละพื้นที่

               ส่วนเป้าหมายที่ผมอยากให้ตำรวจภูธรภาค 3 ที่เข้าไปทำโครงการตามหลักทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ คือ ต้องการให้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพราะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสังคมอยู่มาก ซึ่งเราจะเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ต่อมาคือปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะพื้นที่ภูธรภาค 3 ถูกจับตามองจากประชาคมโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะต้องเร่งแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว ขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาอีกอย่างที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะเรื่องป่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในภาคอีสานส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก

               ตามหลักการของทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนจะช่วยลดเงื่อนไข ลดความหวาดระแวงที่ประชาชนมีต่อตำรวจ เมื่อตำรวจกับประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผมเชื่อว่าทั้งสองภาคส่วนนี้จะสามารถช่วยกันดูแลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นได้ ประชาชนให้เบาะแสคอยเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจ แถมยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากสังคม ตำรวจก็จะทำงานได้ง่าย

-พื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3 ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ทันทีที่ประชาคมอาเซียนเปิดถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องเป็นจุดไหลผ่านของผู้คนในภูมิภาคเตรียมรับมือเรื่องนี้อย่างไร

               ผมเชื่อว่าหากโครงการตามหลักทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนที่ตำรวจเราเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่สัมฤทธิผล ประชาชนลดความหวาดระแวงที่มีต่อตำรวจ และร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันดูแลชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นที่ลดน้อยลง ก็เหมือนกับเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมกับการรองรับประชาคมอาเซียนอยู่แล้ว มั่นใจว่า ประชาชนจะอยู่กันอย่างสงบสุขและปลอดภัย ช่วยลดเงื่อนไขการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านเราด้วย ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ก็จะดีไปด้วย

-นอกจากการนำทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนมาขยายผลในพื้นที่ภาค 3 แล้ว วางแผนที่จะพัฒนาตำรวจภูธรภาค 3 เพิ่มในเรื่องใดบ้าง

               สิ่งแรกที่ผมอยากทำคือ การสร้างความปลอดภัยให้แก่ตำรวจเอง จะเร่งฝึกอบรมยุทธวิธีต่างๆ ให้แก่ตำรวจผู้ปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทั้งเรื่องการตรวจค้น การจับกุมคนร้าย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเขา เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความชำนาญ ตำรวจทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ รู้หลักในการทำงานกับประชาชนว่าจะต้องเป็นไปอย่างนุ่มนวล แต่เปี่ยมไปด้วยความปลอดภัย

               ผมยกตัวอย่างเรื่องการยิงปืน จากประสบการณ์ของผมโดยตรงเลย เห็นได้ว่า ตำรวจเราค่อนข้างขาดการฝึกฝน ปืนเป็นอาวุธประจำกายของตำรวจ และเราอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินคนร้ายลงมือก่อเหตุในชุมชนตำรวจจำเป็นต้องใช้ปืน หากขาดการฝึกฝนอาจพลาดไปถูกประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ เป็นอันตรายอย่างสูง ดังนั้นเราจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ผมจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อาวุธแก่ตำรวจในพื้นที่เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

-ตำรวจภูธรภาค 3 ในยุคของท่านจะต้องเป็นอย่างไร

               ผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่า ตำรวจจะต้องอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ต้องได้รับการยอมรับ พี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องอยู่อย่างปลอดภัย มีความมั่นใจในตำรวจ อีกอย่างผมได้เน้นย้ำว่า การให้บริการประชาชนของตำรวจภูธรภาค 3 ในขณะที่ผมดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.3 อยู่นั้น ตำรวจทุกคนจะต้องให้บริการประชาชนด้วยความยุติธรรม โดยไม่ต้องร้องขอ ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องให้บริการอย่างเต็มที่ และสุดกำลังความสามารถ โดยที่ประชาชนทุกคนไม่จำเป็นต้องไปหาใครต่อใครมาฝากฝังให้ตำรวจช่วยดูแลอำนวยความสะดวก โดยให้ตำรวจทุกคนถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติว่าจะต้องทุ่มเททั้งกำลังใจกำลังกายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พูดง่ายๆ ฟังชัดๆ คือ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ต้องพูดได้เต็มปากว่า เมื่อประชาชนเดือดร้อนไปโรงพักจะได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจทุกนายอย่างเต็มที่ โดยไม่มีเส้น "ไปโรงพักไม่ต้องมีเส้น" ซึ่งผมจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ตำรวจภูธรภาค 3 ทำให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้

............................

(หมายเหตุ : 'ฝึกปรือ-ลดระแวงตร.'บช.ภ.3พร้อม..รับใช้ชุมชน : สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.ท.เชิด ชูเวช ผบช.ภ.3 โดยทัศชยันต์ วาหะรักษ์)