หลวงพ่อสุดใจ​ ทันตมโน​ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด​ ละสังขารแล้ววันนี้​ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.10 น​. ด้วยเหตุอัคคีภัย ณ กุฏิวัดป่าบ้านตาด​ ต.บ้านตาด​ อ.เมือง​ จ.อุดรธานี​ สิริรวมอายุ​ 75 ปี พรรษา 47

ขอน้อมกราบถวายความอาลัยอย่างยิ่งด้วยเศียรเกล้าครับ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
.
กรรมใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อองค์หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน ด้วยกายกรรม ด้วยวจีกรรม และด้วยมโนกรรม ที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ขอองค์หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโนได้โปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นให้แก่ลูกหลานด้วยเทอญ

 

ด่วน.."ขอน้อมถวายความอาลัย น้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนนฤพาน​"