18 เมษายน 2563  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงสถานการณ์การลักลอบเสพพืชกระท่อมในขณะนี้ ว่า มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเสพในรูปน้ำต้มใบกระท่อมผสมวัตถุอื่น ที่เรียกว่า "4 คูณ 100" โดยสถิติการเสพพุ่งสูงภายหลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) และห้ามขายเหล้าเบียร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

               โดยกลุ่มผู้เสพพืชกระท่อม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

               กลุ่มแรก เป็นกลุ่มเสพน้ำต้มใบกระท่อมอยู่แล้ว

               กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่นำมาเสพแทนสุราในช่วงนี้

               กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่เข้าใจว่าสามารถนำมาเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

               เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า เป็นความเข้าใจผิดที่ว่าสามารถเสพพืชกระท่อม หรือน้ำต้มใบกระท่อมได้ โดยสาเหตุอาจเกิดจากขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น และแม้จะปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วก็ตาม การใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมก็จะมีมาตรการดูแลไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะการเสพเพื่อความมึนเมา พวกที่นำไปต้มเป็นน้ำ 4 คูณ 100 ไม่สามารทำได้ แต่ต้องใช้ประโยชน์จากสรรพคุณในทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเท่านั้น

 

 

 

แฉขาเมายุคโควิด-19 ห้ามขายสุราหันเสพดื่มน้ำกระท่อม

 

 

 

               แม้จะผ่อนปรนให้ใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวบ้านได้ แต่ไม่ใช่การเสพอย่างเสรี ฉะนั้นผู้ที่นำพืชกระท่อมมาเสพช่วงนี้ จึงมีความผิดเต็มที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ