นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย อย่างไรก็ตามเพิ่งเป็นวันแรกที่ยอดต่ำกว่า 100 แต่อย่าเพิ่งดีใจและขอให้เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 

 

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 2,220 ราย หายกลับบ้าน 793 ราย นอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 26 รายแล้ว และที่น่าตกใจคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเพิ่มถึง 13 รายด้วยกัน พบเป็นในโรงพยาบาลเอกชน ทั้งจากดูแลผู้ป่วย - มีกิจกรรมร่วมกัน (รับประทานอาหาร)

 

 

- อยู่ระหว่างสอบสวน 7 ราย

 

 

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ประกอบด้วย

- กลุ่มพิธีกรรมทางศาสนา 3 ราย

- กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 22 ราย

- กลุ่มคนไทยกลับจากต่างประเทศ 1 ราย

- ชาวต่างชาติเข้าประเทศ 1 ราย

- สัมผัสชาวผู้ที่มาจากต่างประเทศ 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง 3 ราย

- บุคลากรทางการแพทย์ 13 ราย

 

 

 

ไทยเสียชีวิตต่อเนื่องรวม 26 ราย บุคลากรทางการแพทย์ติดพุ่ง 13 ราย

 

ส่วนกลุ่มรายใหม่วันนี้ จะเป็นในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 27 ราย , นนทบุรี-ภูเก็ต จังหวัดละ 4 ราย , ชลบุรี 3 ราย , สมุทรปราการ ยะลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง 2 ราย , ปัตตานี ปทุมธานี อุบลราชธานี นราธิวาส สระแก้ว 1 ราย

 

 

 

โดยแนวโน้มในวันนี้ลดลงทั้งใน กทม. - ต่างจังหวัดลดลงแต่ยังวางใจไม่ได้ในพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องจากจำนวนยังขึ้นๆ ลงๆ อยู่ ส่วน กทม.แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

 

 

 

ด้านสาเหตุหลักของการติดเชื้อ คือ เกือบครึ่งหนึ่งเป็นการอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ส่วนต้นตอของการติดเชื้อเป็นการสัมผัสผู้ใกล้ชิดคือ การรับเชื้อจากคนไทยที่กลับจากต่างประเทศมากที่สุด รองลงมาคือมาจาก กลุ่มสถานบันเทิง และ อาชีพเสี่ยง