นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563 โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรครายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 102 ราย ยอดสะสมรวม 2,169 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,534 ราย หายกลับบ้านเบื้องต้น 674 ราย ผู้ป่วยวิกฤติ 22 ราย นอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 23 รายแล้ว 

 

 

 

สำหรับผู้สียชีวิต 3 รายล่าสุด โดยรายที่ 21 เป็นชายไทยอายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางกลับจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เข้ารักษาหลังจากมีอาการไข้ ไอ

 

 

 

รายที่ 22 เป็นผู้ป่วยชาย สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย 82 ปี มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ ความดันฯ ไขมันในเลือด ประวัติไปร่วมงานเลี้ยงในหมู่บ้าน, บาร์ร้านอาหารที่สุขุมวิท

 

 

ส่วนรายที่ 23 ชายไทยอายุ 30 ปี ทำงานก่อสร้าง ดื่มสุราเป็นประจำ เดินทางจากพัทลุง-สุรินทร์ ป่วยตั้งแต่ 29 มี.ค. ก่อนมีอาการไอ-หอบ และเสียชีวิตวันที่ 4 เมษายน 2563

 

 

 

 

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ป่วยเพิ่มวันนี้

- สถานบันเทิง 2 ราย

- พิธีกรรมทางศาสนา 2 ราย

- สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 44 ราย

 

 

กลุ่มอื่น

- คนไทยกลับจากต่างประเทศ 13 ราย  (จากอังกฤษ 7 ราย)

- ชาวต่างชาติมาจากต่างประเทศ 1 ราย

- สัมผัสใกล้ชิดชาวต่างชาติ 2 ราย

- ไปสถานที่ชุมนุม ห้าง ตลาด ฯลฯ 5 คน

- อาชีพเสี่ยง19 ราย (ส่วนใหญ่เป็นภูเก็ต 10 ราย)

- บุคลากร 2 ราย

อยู่ในระหว่างสอบสวน 12 ราย

 

 

กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจากต่างจังหวัด ส่วนใน กทม. ยังทรงตัวอยู่ 

 

- ยอดผู้ป่วยสะสมใน กทม. 1,011 ราย, นนทบุรี 137 ราย ภูเก็ต 131 รายสมุทปราการ 108 ราย

 

- เหลืออีก 11 จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยรักษาตัว

 

 

ด่วน ไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 รายเพศชายล้วน ติดเชื้อเพิ่ม 102

 

 

 

ด่วน ไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 รายเพศชายล้วน ติดเชื้อเพิ่ม 102