ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งด่วน ปิดจังหวัดยะลา ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19

 

โดยออกข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน อาศัยอำนาจ ตาท พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 “ระงับการเดินทาง เข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา

 

 

        ยกเว้น รถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณี ประชาชนที่เดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นรายกรณี

ด่วน ผู้ว่าฯยะลา สั่งปิดเมือง ห้ามปชช.เข้า-ออก เที่ยงคืนเป็นต้นไป

โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง