กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.ทวีสิน วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงฯ ความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 107 ราย ซึ่งหนึ่งในผู้ป่วยรายใหม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 934 ราย อาการหนัก 4 รายและทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ กลับบ้าน 70 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 860 ราย และเสียชีวิตสะสม 4 ราย 

 

 

 

ไทยติดใหม่ 107 ยอดสะสมทะลุ 934 บุคลากรทางการแพทย์ 6 รายแล้ว

 

 

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 107 รายนั้นแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้   

 

 

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 27 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 4 ราย , กลุ่มสถานบันเทิง 5 ราย , กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 14 ราย และกลุ่มที่ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 4 ราย

 

 

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 13 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ , ชาวต่างชาติ 6 ราย , กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 5 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

 

 

 

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 67 ราย

 

 

 

โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนหากป่วย มีไข้ ให้รีบพบแพทย์ ที่สำคัญอย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วย และในตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 6 รายแล้ว  

 

 

 

 

 

ขณะเดียวกันสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกใน 194 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่  5 มกราคม – 25 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 407,670 ราย เสียชีวิต 18,250 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 81,171 ราย เสียชีวิต 3,277 ราย อิตาลีพบผู้ป่วย 69,176 ราย เสียชีวิต 6,820 ราย

 

 

 

ไทยติดใหม่ 107 ยอดสะสมทะลุ 934 บุคลากรทางการแพทย์ 6 รายแล้ว