เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 - นางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า สภาวะเศรษฐกิจไทยที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานโดยระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ความล่าช้าของงบประมาณ ทำให้การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง 

 

 

 

          นางประภาศรี กล่าวว่า เป็นที่น่ากังวลมากที่สุด คือความหวาดกลัวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนที่มีคนตายเพิ่มทุกวัน ขณะนี้มีมากกว่า 2,000 รายแล้ว ติดเชื้อเกือบ 100,000 ราย ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่จะเข้ามาประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างมาก หากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคนี้ยังต่อเนื่องไปถึงกลางปี 2563 โดยทางการจีนยังไม่ยุติเงื่อนไขการเดินทางออกนอกประเทศของประชาชน ก็จะยิ่งทำให้สภาวะเศรษฐกิจไทยตกต่ำอย่างรุนแรง ทั้งนี้ การจะแก้ปัญหาด้วยการให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะคนจนที่เป็นคนระดับล่าง และคนชั้นกลางไม่มีเงิน 

 

         "เวลาที่ประเทศเผชิญภาวะเศรษฐกิจปี 2563 ชะลอตัว ภาครัฐต้องมีนโยบายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทำอย่างไรให้คนระดับล่าง มีเงินใช้จ่าย ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ให้ขายสินค้าได้ บริษัท เเละโรงงานต่างๆอย่าได้ ปิดกิจการแล้วลอยแพคนงาน" นางประภาศรี กล่าว