เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากส.ว. ส่งมาให้รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯแล้วหรือไม่ว่า เข้าใจว่าวันนี้หรือวันที่ 18 ก.พ. จะส่งมายังรัฐบาล เมื่อได้รับแล้วรัฐบาลต้องเก็บไว้ 5 วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลาเพราะมีกระบวนการพิมพ์ และคาดว่าวันที่ 18 ก.พ. เลขาธิการครม.จะได้แจ้งความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ