สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) - 17 ก.พ. 2563 นายธีระ เจียบุญหยก หัวหน้าพรรคคนงานไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอจัดกิจกรรม "โครงการเพื่อเกษตรกร Walk for Onion-Rice and E-San Water 2020" เพื่อระดมทุนเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมพรรคจะเดินรณรงค์ระดมทุน 4 ภาค อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ธ.ค. 63 โดยโครงการแรกเป็นการเดินรณรงค์ในพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลาง และกทม. ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.- 30 ธ.ค. โครงการที่ 2 เดินรณรงค์ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. โครงการที่ 3 เดินรณรงค์ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1ก.ค.-31 ส.ค. และโครงการที่ 4 เดินรณรงค์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการระดมทุนพรรคคนงานไทยจะรายงานให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบภายใน 30 วัน

 

          นายธีระ กล่าวว่า ในการจัดระดมทุนของพรรคในครั้งนี้ จะใช้วิธีเดินรณรงค์ซึ่งตนได้จัดเตรียมหัวหอมจำนวน 1,000 ตัน และข้าวสาร 1 ล้านตัน ไว้เป็นของที่ระลึก หากทางพรรคเดินทางไปที่จุดไหน และมีประชาชนมาร่วมบริจาค พรรคก็จะมอบหัวหอมและข้าวสารให้เป็นของที่ระลึก ซึ่งการจัดเดินระดมทุนของพรรคในครั้งนี้มีต้นแบบมาจากพี่ตูน บอดี้แสลม แต่มีจุดประสงค์คนละอย่าง และเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชน