นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวผ่านคลิป ขอบคุณชาวสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บุคลากรจะได้ใช้ความเป็นมืออาชีพแสดงถึงประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนในภาวะวิกฤตร่วมกัน