กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) - 12 ก.พ. 2563 นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) ที่จัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หรือลงทะเบียนรายละเอียดความเสียหายผ่าน QR Code ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าให้ถ้อยคำต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้นัดหมายและเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวัน-เวลาที่ได้นัดหมาย ณ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ภายในวันที่ 28 ก.พ.63 พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน Statement หรือสลิปต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          นายปิยะศิริ กล่าวด้วยว่า หากครบกำหนดเวลาแล้วผู้เสียหายไม่มาให้ถ้อยคำตามกำหนด จะถือว่าท่าน
ไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือทางเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โทร.0 2142 2831 หรือสายด่วน DSI Call Center โทร.1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)