เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งข้อความแจ้งไปยังสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีดำริให้เชิญชวนสมาชิกวุฒิสภาร่วมแสดงการไว้อาลัยต่อเหตุการณ์สูญเสีย บาดเจ็บของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยร่วมกันแต่งกายไว้อาลัยในชุดสีดำหรือโทนสีดำ เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 ในวันพรุ่งนี้ (11 ก.พ.) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) คือ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข และ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 2. นายวิรุฬห์ แสงเทียน 3. นายจิรนิติ หะวานนท์ 4.นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ และ 5. นายนภดล เทพพิทักษ์