คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวด่วน

ไล่ออก 9 ผู้คุมเรือนจำ ประพฤติชั่ว

7 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:01 น.
ไล่ออก,ผู้คุมเรือนจำ,กรมราชทัณฑ์,ข่าววันนี้,ประพฤติชั่ว,เรือนจำ
ข่าวด่วน

Shares :
เปิดอ่าน 12,506 ครั้ง

อ.ก.พ.ราชทัณฑ์ลงมติ ไล่ออก 9 ผู้คุม ทุจริตสั่งซื้อสินค้าร้านสงเคราะห์ ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด สิ่งของต้องห้าม เข้าไปให้นักโทษ เรียกรับเงินสินบน กรรโชกทรัพย์ ส่วนอีกรายให้ออกเพราะมีมลทินมัวหมอง


 

              กรมราชทัณฑ์ -7 ก.พ.2563-พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์( อ.ก.พ.) เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

 

 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

     

           โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 9 ราย มีพฤติการณ์กระทำความผิด ดังนี้ รายที่ 1 ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง รายที่ 2 ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ รายที่ 3 ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน รายที่ 4 ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

 

 

 

     

 

        รายที่ 5 และ 6. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ รายที่ 7 เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง รายทีา 8 ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ รายที่ 9 เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 ราย ด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

 

 

 

 

 

            พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป

 

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ