เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ทำเนียบรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ว่า จะมีการสนับสนุนให้ภาคท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และมาตรการผ่อนปรนทางภาษีในปีนี้ ส่วนรายละเอียด ครม. จะพิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าติดตามว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่า จะกระทบการท่องเที่ยวไปถึงไตรมาส 2 และ 3 หรือไม่ แต่ขณะนี้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน