ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีพนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกมาตรการในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

 

          1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น 2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน
3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค 4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน 5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน 6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 7. มาตรการด้านโภชนาการ

 

          โดยบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง อาทิ สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน และได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

 

การบินไทย ยันข่าวปลอม พนักงานติดไวรัสโคโรน่า