royal coronation
22 มกราคม 2563
ข่าวด่วน

กรมศุลกากรแถลงผลจับกุมผู้กระทำผิดเดือนธ.ค.62 จำนวน1,633 คดี

13 มกราคม 2563 - 17:14 น.
กรมศุลกากร
Shares :
เปิดอ่าน 165 ครั้ง

กรมศุลกากรแถลงผลจับกุมผู้กระทำผิดเดือนธ.ค.62 จำนวน1,633 คดี

 
       วันที่ 13 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่าง ๆ โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และได้กำหนดให้มีการแถลงข่าวประจำทุกเดือน

     

     สำหรับประเด็นที่น่าสนใจ ในการแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 (Monthly Customs Press 4 /2563) ได้แก่ (1) ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนธันวาคม 2562 (2) กรมศุลกากรยึดมะพร้าว ลักลอบเข้าประเทศกว่า 20 ตัน (3) กรมศุลกากรตรวจค้นโกดังสินค้า พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท (4) กรมศุลกากรเปิดทดลองใช้ระบบ Customs Chatbot นายอากร โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
             (1) ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนธันวาคม 2562
ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง บ้านเรือน แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาซึ่งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการลักลอบ นอกจากนี้ มีการบูรณการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ Interpol DEA เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน
                   สำหรับเดือนธันวาคม 2562 กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรได้ทั้งสิ้น 1,633 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 102 ล้านบาท เป็นจำนวนคดีจากการลักลอบร้อยละ 30.2 จากการหลีกเลี่ยงร้อยละ 69.8 ทั้งนี้ มีสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าที่สำคัญได้แก่ นาฬิกาข้อมือ บุหรี่ กระเป๋าชนิดต่าง ๆ ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน
              สำหรับผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนธันวาคม 2562 มีดังนี้
1.ยาเสพติด
               1.1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กรมศุลกากร ได้สืบสวนติดตามข้อมูลของกลุ่มผู้เดินทางที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย โดยได้ทำการตรวจสอบผู้โดยสารต้องสงสัยชาวกิเนียน เดินทางมาจากประเทศกินี ปลายทางกรุงเทพ ผลการตรวจสอบพบว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ที่ลักลอบยาเสพติดด้วยวิธีการกลืน จึงนำตัวไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ร่างกาย ผลการตรวจสอบพบสิ่งแปลกปลอมจำนวนมากในช่องท้อง ซึ่งต่อมาผู้ต้องสงสัยได้ถ่ายวัตถุแปลกปลอมออกมา ผลการตรวจสอบด้วย Raman Spectrometer ให้ผลเป็นโคคาอีน (ยาเสพติดให้โทษประเภท 2) และต่อมาผู้ต้องหาได้ถ่ายยาเสพติดออกมาต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 42 ก้อน น้ำหนัก 575 กรัม จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมโคคาอีน จำนวนดังกล่าว มูลค่า 1.275 ล้านบาท ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
                  1.2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมศุลกากร ได้ตรวจพบพัสดุต้องสงสัย ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ จำนวน 1 หีบห่อ ต้นทางประเทศสโลเวเนีย สำแดงชนิดของเป็น LED แต่ผลการตรวจพบเป็นเม็ดยาสีฟ้า ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) จำนวน 1,010 เม็ด และกัญชาแห้ง จำนวน 285 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในป้ายไฟ LED กรมศุลกากรจึงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขยายผลไปยังผู้รับปลายทาง พบว่า ผู้ต้องหาเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยที่จำหน่ายยาเสพติดตามสถานบันเทิง จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
 

2.สินค้าเกษตร
                  2.1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม กรมศุลกากร ได้จับกุมรถบรรทุกพ่วง บรรทุกข้าวสารเหนียว จำนวน 660 กระสอบ กระสอบละประมาณ 48 กก. ลักลอบหนีศุลกากร บริเวณริมถนนมิตรภาพ(ขาเข้า กทม.) ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านบาท และเจ้าของของได้มาทำความตกลงระงับคดีโดยยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว
                2.2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กรมศุลกากร ได้ตรวจค้น โกดังแห่งหนึ่ง ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบสินค้าเกษตรประเภทหอมแขกพม่า จำนวน 740 กระสอบ น้ำหนักโดยประมาณ 6 ตัน มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น รวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท และเจ้าของโกดังได้มารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมระงับคดีกับกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ