วันที่ 1 ม.ค. 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงการรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่า  จากข้อมูลจากศูนย์อำนวยการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันที่ 27-31 ธ.ค.2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2,529 ครั้ง ลดลง 229 ครั้ง คิดเป็น -8.30%, มีผู้บาดเจ็บ 2,588 คน ลดลง 240 คน คิดเป็น -8.49% และผู้เสียชีวิต 256 คน ลดลง 72 คน คิดเป็น -21.95% จากในช่วงเดียวกันของเทศกาลปีใหม่ 2562

 

 

 

                 โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ขับรถในขณะเมาสุรา และขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถกระบะ ส่วนมาตรการทางกฎหมาย ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าหรือสถานบริการ ที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนไปใช้บริการ ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยขับขี่รถขณะเมาสุรา ตั้งแต่วันที่ 27-30 ธ.ค.2562 ดำเนินการขยายผลไปแล้ว 24 ราย ในข้อหาจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 8 ราย, ข้อหายุยงส่งเสริมเด็กหรือเยาวชนดื่มสุรา จำนวน 5 ราย, ไม่เข้าข้อกฎหมาย จำนวน 11 ราย

                 ส่วนโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ(ฝากบ้านไว้กับตำรวจ) ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค.62 มีประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจทั่วประเทศ 9,248 หลัง มากกว่าช่วงปีใหม่ 2562 จำนวน 299 หลัง คิดเป็น +3.23% โดยผู้ที่ประสงค์จะร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมง

                 อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จะเดินทางใช้รถใช้ถนน ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำสั่งของเจ้าพนักงานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาเส้นทาง ตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ ก่อนออกเดินทาง โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการจราจร หรือสามารถแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือรถเสีย ได้ที่ สายด่วน บก.จร. หมายเลข 1197 หรือ สายด่วน ตำรวจทางหลวง หมายเลข 1193 หรือ หากประสบเหตุหรือพบสิ่งผิดปกติ แจ้งได้ที่สายด่วน 191 ทั่วประเทศ