13 ธ.ค.2562-“สมศักดิ์”เร่งผลักดันปลดกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด แจงรอช้าไม่ได้ หลังนักวิจัยไทยจับมือญี่ปุ่น สหรัฐ จดลิขสิทธิ์ยากระท่อมแล้ว 4 ฉบับ มั่นใจทำสำเร็จได้จริง ไม่ใช่แค่ให้ความหวังกับประชาชน ลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดู


             

 

 

สมศักดิ์ ปลดกระท่อมพ้นยาเสพติด ไม่มีมวยล้ม

 

                นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์จากผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพราะมีผลการวิจัยทางการแพทย์ว่าใบกระท่อมสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้ มีประโยชน์ในการแก้ปวด แก้ไข้ แก้บิด ท้องเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักวิจัยไทยศึกษาร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นแล้วไปจดลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่น 2 ฉบับ อเมริกา 2 ฉบับ ดังนั้นเราต้องรีบทำ โดยองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ไม่ได้กำหนดใบกระท่อมเป็นยาเสพติด และในหลายประเทศสามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมาย​ รวมทั้งมีการส่งออกด้วย
 

 

                "เรื่องนี้ผมขอพูดด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำได้ ผมทำเลยทันทีไม่มีรีรอ ผมไม่นิยมหลอกหรือให้ความหวังกับประชาชน เรื่องที่ยากกว่านี้​ อย่างการผลักดันให้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิยังทำสำเร็จมาแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ผมทำเต็มที่และจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน" นายสมศักดิ์ฯ กล่าว

 

                สำหรับคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบต่างๆ 2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการควบคุมพืชกระท่อม

 

 

สมศักดิ์ ปลดกระท่อมพ้นยาเสพติด ไม่มีมวยล้ม

 

               เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อม รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หากยังคงพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และ 4. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                โดยคณะกรรมกรรมการชุดดังกล่าว มีนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์ สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) , ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , ผู้แทนกรมการปกครอง , ผู้แทนกรมการแพทย์ , ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร , ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ผู้แทนกรมสุขภาพจิต , ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , ผู้แทนสภาทนายความ , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,

 

               ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม , ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด , ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม , นายวันชัย รุจนวงศ์ อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ​ และอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายวิริศ อัมระปาล ที่ปรึกษา​ รมว.ยุติธรรม​ (ด้านวิชาการ)​ , ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานเห็นชอบ 2 คน ในส่วนของเลขานุการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองเลขาธิการ​ ป.ป.ส.​ ที่เลขาธิการป.ป.ส.​ มอบหมาย ส่วนผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ส.​ ที่เลขาธิการ ป.ป.ส.​ มอบหมาย 2