คมชัดลึกออนไลน์ 11 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวด่วน

โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนาม หน่วยทหารรักษาพระองค์

12 ธันวาคม 2562 - 19:29 น.
โปรดเกล้าฯ,เปลี่ยนนาม,หน่วยทหารรักษาพระองค์
ข่าวด่วน

Shares :
เปิดอ่าน 4,184 ครั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม หน่วยทหารรักษาพระองค์


           เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม "หน่วยทหารรักษาพระองค์"
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๒) มาตรา ๑๐ (๕) มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน ๒๖ หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้

         รายละเอียดที่นี่...


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

     5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ