รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย แจ้งว่า วันนี้ ( 9 ธ.ค.)คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติแต่งตั้งให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย มีภารกิจหลักในการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและภารกิจอื่นๆ
       โดยภารกิจแรกของ ร.ต.อ.เฉลิม และคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือ ดูแลข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะยื่นต่อสภา