เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหามติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่เลื่อนการยกเลิกการใช้สารเคมีทางเกษตร คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล่าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมติดังกล่าว ซึ่งตนเข้าใจและฟังขึ้น ส่วนจะฟังได้หรือไม่ ตนไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นไปตามที่นายสุริยะพูด ถือว่าฟังขึ้น เพราะการลงมติไม่เหมือนในสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องนับองค์ประชุม ต้องเสียบบัตรแสดงตน รอมติ แต่การประชุมทั่วไปไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากมีการรับเบี้ยประชุมที่สภาฯไม่มี และองค์ประชุมเห็นหน้าเห็นตากันหมด เพราะมีเพียงไม่กี่คน