3  ธันวาคม 2562 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ กับผู้ที่ได้รับเงินรับเงินสนับสนุน 1,000 บาท และ แคชแบ็ก โดยไม่ต้องถูกนำมาคำนวณภาษี  เพราะเป็นมาตรการที่ใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จึงเห็นสมควรให้เป็นรายได้พึงประเมินที่ควรได้รับการยกเว้นภาษี