เมื่อวันที่ 2 ธ.ค 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลง และกกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 62 เวลา 08.00-17.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น อ.หนองเรือง และอ.มัญจาคีรี ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือหากเจ้าบ้านเห็นว่า มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ขอให้แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 11 ธ.ค.นี้

 

          สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งเปิดรับสมัครที่หอประชุมอำเภอหนองเรือ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น มีผู้สมัคร 2 ราย คือ นายธนิก มาสัพิทักษ์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย และนายสมศักดิ์ คุณเงิน หมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ ล่าสุดในวันนี้มีผู้สมัครเพิ่มเติม คือ พ.ต.อ.กิตติกูรืกาญจนสกุล หมายเลข 3 พรรคเสรีรวมไทย และนายสุทัศน์ ผลบุญ หมายเลข 4 พรรคพัฒนาชาติ รวมมีผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว 4 ราย

 

สนามเลือกซ่อมขอนแก่น มีคู่แข่งเพิ่ม