เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุจะมีการแถลงผลงานรัฐบาลต่อรัฐสภาในรอบ 6 เดือนว่า ตามหลักไม่มีการแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนต่อรัฐสภา หากมีคงเป็นการแถลงกับสื่อเท่านั้น และในอดีตไม่เคยมีการทำ นอกจากจะครึ้มอกครึ้มใจปีละหน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ ต้องรายงานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติปีละครั้ง รายงานเรื่องการปฏิรูป 3 เดือนต่อครั้ง โดยทำกันมา 2-3 วงรอบแล้ว ซึ่งไม่มีที่ไหนกำหนดว่าจะต้องแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน แต่อาจจะมีการพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่เพื่อให้อ่าน ซึ่งว่าไปตามเรื่อง