20 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธานกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย ยืนยันอำนาจลงนามตั้งที่ปรึกษาประธาน กมธ. ล่วงหน้า พร้อมแจงเหตุที่ต้องทำล่วงหน้าเพื่อให้ที่ปรึกษาประธานพร้อมทำงานได้ทันที ทั้งนี้ที่ปรึกษาประธานกมธ. 8 คนมาจากโควต้าของพรรคที่ร่วมในกมธ. ส่วนวันนี้ ที่ส.ส.พปชร. จะเสนอให้ปลดตนออกจากประธาน กมธ. ยืนยันว่าทำไม่ได้ เพราะประธานกมธ. ปราบโกงเป็นสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทย แต่หากมีส.ส.พรรคเสรีรวมไทย นั่งกมธ. 2 คน อาจเปลี่ยนตัวได้