เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ ทำเนียบรัฐบาล  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

 

 

 

              กรณีสืบเนื่องจากปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ได้มีการเลื่อนพิจารณาพระราชกำหนด ที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งทางรัฐบาลขอให้เลื่อนการพิจารณาเพื่อให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐบาลนั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าว เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญทุกประการ ดังนั้น ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน นี้ จะมีการลงมติในที่ประชุมสภาเพื่อผ่านพระราชกำหนดฉบับนี้ โดยลงมติสองรอบ คือ รอบแรก ขอหยิบยกพระราชกำหนดดังกล่าวให้เป็นเรื่องเร่งด่วนในการพิจารณา รอบที่สอง คือ การลงมติรับรองพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว