เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 7

 

 

 

              แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส. พรรคเพื่อไทย (พท.) เขต 7 จ.ขอนแก่น มีสมาชิกภาพสิ้นสุด โดยจากนี้ไปจะมีเวลา 45 วัน ในการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมหาผู้ที่มาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างในเขตดังกล่าว ซึ่งหากนับจากวันที่ 13 พ.ย. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวยังต้องรอให้พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง