18 พฤศจิกายน 2562  ชวน ปัดออกระเบียบตรวจงานกมธ.​เพื่อแทรกแซง ยันกมธ.​ทำงานได้ตามภารกิจ-กรอบกฎหมาย  เรียกร้อง "กมธ.ฯ" ทำงานไม่ขัดแย้ง  ให้เกียรติคนที่เชิญชี้แจง ย้ำให้ยึดประโยชน์ปชช. มากกว่าประโยชน์เฉพาะตัว

   

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงการออกประกาศระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) หลายคณะ พ.ศ. 2562 ว่า เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมสภาฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวก่อนหน้านี้เคยมีบังคับใช้ แต่การออกระเบียบล่าสุดนั้นมีประเด็นว่าการทำงานของกมธ. ต้องรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ ซึ่งตนยืนยันว่าระเบียบดังกล่าวไม่ใช่ให้ประธานสภาฯ แทรกแซงการทำงานของกมธ.ฯ เพราะตนไม่มีสิทธิ์สั่งให้กมธ.ฯ ทำกิจการใดที่ขัดต่อภารกิจของกมธ.ฯ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม แต่ประธานสภาฯ มีสิทธิทำความเข้าใจเพื่อให้การทำงานอยู่ภายใต้กรอบภารกิจ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีกมธ.ฯ ใดร้องของให้ประธานสภาฯ เข้าไปดำเนินการ 

 

ผู้สื่อข่าวว่าเหตุผลที่ออกระเบียบดังกล่าวเพราะการทำงาของกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงหลายรอบหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับการทำงานของกมธ. บางคณะที่มีปัญหา ทั้งนี้ตามระเบียบกมธ. มีอำนาจตรวจสอบและเชิญบุคคลที่มาชี้แจง แต่กมธ.ต้องให้เกียรติผู้มาชี้แจง เนื่องจากบุคคลที่เชิญไม่ใช่จำเลย ดังนั้นไม่ควรทำสิ่งใดที่ทำให้เสียเกียรติหรือเสียศักดิ์ศรี อีกทั้งการเชิญบุคคลมาชี้แจงคือการขอความร่วมมือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะกมธ.ฯ คนใดคนหนึ่ง 

"ระเบียบที่ออกมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภารกิจของกมธ. แต่หากมีปัญหาการทำงานให้แจ้งมายังประธานสภาฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการร่วมมือทำงานในภารกิจที่เป็นไปตามข้อบังคับ ส่วนภารกิจที่ซ้ำซ้อนต้องศึกษาให้ถ่องแท้ถึงภารกิจ เพื่อให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ตามอำนาจของกฎหมาย  ส่วนที่บางกมธ. พบความชัดแย้ง กมธ.ทั้ง 15 คนและที่ปรึกษาต้องพยายามทำให้งานราบรื่น โดยมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และเคารพกติกาทางที่ดีที่สุดคือให้เคารพกติกา โดยระบบนี้ต้องถือว่าสภามีอำนาจตรวจสอบ แต่สภาตรวจสอบได้ภายใต้ข้อจำกัดในอำนาจหน้าที่ของตัวเอง" นายชวน กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กมธ.ปราบโกง เชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงถึง 4 รอบ ทั้งที่เรื่องจะสอบถามผู้ถูกเชิญได้ทำหนังสือชี้แจงมาแล้ว กมธ.ยังสามารถเชิญได้อีกหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ต้องดูรายละเอียดของคณะกมธ.ว่ามีประเด็นอะไรที่ขัดแย้งกัน เช่น การเชิญหรือประเด็นที่เชิญนั้นเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกมธ.ชุดนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องภายในของกมธ.แต่ละชุดจะพิจารณา และตนขอร้องว่าไม่ให้มีความขัดแย้ง

 

ส่วนกรณีที่บางกมธ.ฯ ขอตั้งคณะอนุกมธ.เพิ่ม 2-4 คณะ ตนให้คำแนะนำว่าหากกมธ.ชุดใดชุดหนึ่ง ได้ทุกชุดก็ต้องได้รับเหมือนกัน ดังนั้นขอให้ใช้วิธีบริหารจัดการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การตั้งองค์กรเพิ่มมากก็จะทำให้ใช้งบประมาณเพิ่มมาด้วย